با سلام مدیریت سایت در قالب ارایه بنر و هدر به مشتریان و کاربران عزیز تعرفه ای به این شرح ارایه میدهد ۱-مدت ۱ماه ۳۰هزارتومان ۲-مدت ۲ماه ۵۰هزارتومان ۳-بیشتر از ۲ماه به ازای هرماه ۲۰تومان لازم به ذکر است که بنرها درهر اندازه بدین ترتیب میباشد تعرفه ی هدر سایت ۱-مدت ۱ماه ۴۰هزارتومان ۲-مدت ۲ماه ۷۰هزار تومان ۳-بالای ۲ماه به ازای هرماه ۳۰تومان تعرفه ی اسلایدرها ۱-مدت ۱ماه ۴۵تومان ۲-مدت ۲ماه ۸۰تومان ۳-بالای ۲ماه به ازای هرماه ۳۵تومان سپاس از مشاهده ی این بخش