علیرضا نورمحمدی و محسن بنگر کاپیتان های پرسپولیس سه روز مانده به دربی برای استقلالی ها کری خواندند. پرسپولیسی ها که به تازگی هادی نوروزی را از دست داده اند می خواهند دربی را ببرد و این پیروزی را به کاپیتان فقید خود تقدیم کنند. هادی نوروزی در دربی سه گل به ثمر رسانده بود. نورمحمدی و بنگر از همدردی استقلالی ها بعد از درگذشت هادی نوروزی تشکر می کنند اما می گویند این مسائل و رفاقتشان بیرون زمین است و در داخل زمین شرایط فرق دارد. بنگر در این باره می گوید: «در زمین استقلالی ها را اصلا نمی شناسیم و با تمام وجود بازی می کنیم.»  بنگر همین هفته پیش در مصاحبه ای گفت دیگر برای استقلالی ها کری نمی خواند چراکه بعد از مرگ هادی نوروزی پرسپولیسی ها را شرمنده کردند. اما زمان زیادی نگذشته و بنگر کری خوانی خود را دوباره آغاز کرده است.