پس از پیدا کردن کالا و یا خدمات مورد نظر، کاربران مستقیم با هم تماس می‌گیرند و هیچ واسطه‌ای وجود نخواهد داشت. دقت کنید که در این نوع خرید و فروش پالیز کاملا بی نقش هست و تمام مسئولیت برعهده خود کاربران می باشد. کاربران همه جهات را سنجیده و معامله نمایند سایت پالیز از قرار دادن آگهی های غیر اخلاقی و خلاف قانون جمهوری اسلامی ایران معذور است